Cantor-organist

Dick Troost (*1949) ontving orgel- en theorielessen van Bé Hollander en studeerde aan het Utrechts Conservatorium orgel bij Nico van den Hooven (Akte Muziekonderwijs B met aantekening improvisatie, en Einddiploma Solospel), kerkmuziek bij Maarten Kooy, theorie der muziek bij Joep Straesser en improvisatie bij Jan Welmers. Later volgde hij directielessen bij onder andere Jan Eelkema.

Vanaf 1967 tot heden is hij organist en cantor van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Ede, met een onderbreking in de jaren 1985 t/m 1989, toen hij werkte als cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Den Haag.

Van 1976 tot 2013 was hij onder meer docent orgel, muziektheorie en solfège, en koorscholing aan Cultura Kunsteducatie in Ede. Troost maakte als solist en begeleider radio-, televisie- en cd-opnamen en concerteerde in binnen- en buitenland.

Hij componeerde een grote verscheidenheid aan vocale en instrumentale muziek, waaronder vier Nederlandstalige Passies. In 2007 vierde hij zijn veertigjarig jubileum als organist en cantor, ter gelegenheid waarvan hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na eerdere publicaties van zijn hand verscheen in 2010 bij Boekencentrum 67 Voorspelen bij Psalmen voor orgel – Het kerkelijk jaar rond. Het boek biedt een jaarcyclus voorspelen bij de Geneefse introïtuspsalmen naar het Evangelisch-Luthers Dienstboek.

 

Orgel 

Het huidige hoofdorgel werd in 1970 gebouwd en geplaatst door Pels & Van Leeuwen uit Alkmaar. In 1989 en 1993 wijzigde deze orgelmaker de intonatie en de dispositie; in 2007 werd de Regaal 8’ vervangen door een Dulciaan 8’ en werd het pedaal uitgebreid met een Fagot 16’. Het hoofdorgel is d.m.v. een derde klavier verbonden met een positief gemaakt in 1978 door de firma Hazen (Bergen op Zoom). Beide instrumenten staan op de galerij boven de hoofdingang.

Vóór in de kerk staan twee instrumenten: een kistorgel dat in 1980 is gemaakt door Stephan Schumacher (Eupen, België), en een positief dat in 1973 is gemaakt door Dirk Andries Flentrop (Zaandam).

Klik hier voor het overzicht van orgels.