Elke zondagmorgen is er om 10.30 uur een eredienst in de Lutherse Kerk (ingang Beukenlaan). Kinderen en volwassenen beginnen de dienst samen. Na het zondagsgebed zetten de kinderen van vier tot en met twaalf jaar de dienst voort in hun eigen ruimte met het licht van de Paaskaars. Voor de kleinsten tot vier jaar is er elke zondag oppas. Iedere laatste zondag van de maand en alle kerkelijke feestdagen vieren wij het Heilig Avondmaal met groot en klein.

Eens per drie weken zingt de cantorij in de eredienst. Onze gemeente kent al jaren een levendige cantorij-praktijk met aandacht voor een veelheid aan vormen en stijlen van gemeentezang. We zingen uit verschillende zangbundels.   

Met betrekking tot de Schriftlezingen volgen wij doorgaans het Oecumenisch Leesrooster 'De Eerste Dag'. Wij lezen voornamelijk uit de Naardense Bijbel, maar ook de Nieuwe Bijbel Vertaling en de Staten Vertaling klinken in de erediensten. 

Lutherse erediensten worden gekenmerkt door een rijke, liturgisch oecumenische traditie. De Lutherse Kerk wordt ook wel eens aangeduid als de ‘zingende Kerk’, omdat het zingen een wezenlijk en verkondigend onderdeel van de eredienst is. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de wisselzang tussen voorganger en gemeente, de actieve en veelzijdige bijdrage van de cantorij en instrumentalisten, en in de gemeentezang. Spelen en zingen staan zo in dienst van de verkondiging van het Woord en de lofprijzing: Woord en wederwoord, stem en tegenstem.

Na de eredienst is iedereen welkom in het gemeentecentrum achter de kerk (ingang Maanderweg), er is koffie, thee en limonade. Van harte welkom!

 

Lees meer:

Over de oecumenische gemeente Emmaus

Over de Protestantse Kerk Nederland