100 jaar geleden, om precies te zijn op 14 april 1918, werd het huidige kerkgebouw aan de Beukenlaan in gebruik genomen. Aan dit heugelijke feit werd in het jaar 2018 uitgebreid aandacht besteed.

  • Op 15 april had de eredienst een feestelijk tintje. ’s Middags was er een concert waarin de vier (4!) orgels in ons kerkgebouw werden bespeeld. Medewerking aan dit concert verleenden Dick Troost, Erik van der Heijden en Annemieke IJzerman, harp. Het was een lust voor het oor.
  • Op zaterdag 16 juni vond een concert plaats ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Dick Troost als cantororganist van onze gemeente. Aanvang 20.00 uur
  • zaterdag 8 september was het Open Monumentendag. De kerk was geopend van 10.00 – 16.00 uur. In het kader van de viering van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw werd een interessante fototentoonstelling samengesteld met informatie en beeldmateriaal over heden en verleden. De expositie toonde de vele activiteiten die de afgelopen eeuw in en rond het kerkgebouw hebben plaatsgevonden.

    Ook is voor €8 de nieuwe cd ‘In Triplo’ (3 musici, 3 orgels) te koop. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het onderhoudsfonds kerkgebouw ELG Ede. Samenspel van Wim van Schaik (trompet), Erik van der Heijden (orgel) en Dick Troost (orgel) met repertoire voor onder meer twee orgels en trompet. Van harte aanbevolen!

  • Op dinsdag 2 oktober was er een Lezing over De Lutherse gemeente in Ede, schakel in een lange christelijke traditie door ds. Arie Romein. 20.00 uur in ons kerkgebouw aan de Beukenlaan.
  • Op zondag 7 oktober, de 19e zondag na Trinitatis, was er een cantatedienst. Johan Sebastian Bach componeerde voor deze zondag van het kerkelijk jaar in 1723 de cantate ‘Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen’ (BWV 48). Deze cantate ging in op de evangelielezing van deze zondag, Mattheüs 9: 1-8. Dit korte verhaal beschrijft hoe Jezus een verlamde genas met de woorden: ’Zoon , heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.’ De titel van de cantate wordt, zoals gebruikelijk, gevormd door de eerste woorden van het openingskoor. Dat betreft hier een citaat uit Romeinen 7: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes. Deze moedeloze verzuchting vormt de basis voor een weergaloos fraai maar ook zwaarmoedig muzikaal bouwwerk. De twee aria’s die de cantate rijk is , zijn opgewekt en vitaal van karakter, waarbij het bevrijdende evangelisch perspectief wenkt: lichaam en ziel worden door Jezus gered. Opvallend is dat in de cantate twee koraalverzen van twee verschillende liederen aan bod komen.  Dit Bachproject maakte tevens deel uit van het programma van Bespreek het samen.
  • Zaterdag 24 november 11.00 – 16.00 uur Ikonententoonstelling.‘s Middags werd op verschillende momenten door een kleinkoor de tentoonstelling luister bijgezet met bewerkingen van psalmen uit de Renaissance en Barok. Klik hiervoor meer informatie.