Eens in de maand is er leeskring. Op deze avond lezen we gezamenlijk het bijbelgedeelte dat de zondag daarop in de dienst aan de orde is, in verschillende vertalingen. U kunt elke maand meelezen, maar zo af en toe eens aanschuiven is ook mogelijk.  

De leeskring vindt plaats op elke tweede dinsdag van de maand, in de consistoriekamer van de kerk. We beginnen om 19.30 uur. 

 

Kijk in de agenda voor de eerstvolgende keer.

Contactpersoon leeskring: 

Lieke van Zanden, 0317 843395