Eens in de maand is er leeskring. Op deze avond lezen we gezamenlijk het bijbelgedeelte dat de zondag daarop in de dienst aan de orde is, in verschillende vertalingen. U kunt elke maand meelezen, maar zo af en toe eens aanschuiven is ook mogelijk.  

Deze lezingen worden afgewisseld met preken van Luther over dezelfde Bijbelgedeelten. De dinsdagen waarop we bij elkaar komen zijn 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december. We beginnen om 19.30 uur in de consistoriekamer van de kerk.

Contactpersoon leeskring: 

Lieke van Zanden, 0317 843395