Minimaal tweemaal per jaar wordt een gemeenteavond gehouden voor alle leden en belangstellenden van de gemeente. In het voorjaar worden de jaarrekening en het jaarverslag besproken. Op de overige gemeenteavonden (waaronder in ieder geval één in het najaar) wordt de avond gewijd aan een specifiek onderwerp zoals liturgie, Heilig Avondmaal, diaconie of pastoraat. We sluiten af met een hapje en een drankje. 

De eerstvolgende gemeenteavond vindt plaats op 14 maart 2019 vanaf 20.00 uur in het gemeentecentrum. Onderwerp: beleidsplan in wording en financiën.