Kerkennacht 23 en 24 juni

Johan Veenhuis verzorgt twee keer een praatje over Luther en de Reformatie gekoppeld aan de huidige tijd.

Johan Veenhuis heeft gewerkt in het bedrijfsleven en bij de Rijksoverheid. Daarnaast heeft hij gestudeerd aan het Luthers seminarie. Zijn partner is ds. Wietske Tinga.

http://www.elg-ede.nl/index.php/onze-gemeente/cantor-organist