Welkom bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede. 

Onze gemeente is een open en betrokken streekgemeente die bestaat uit mensen met verschillende kerkelijke achtergronden. Wij laten elkaar vrij in geloof en leven. Wat ons bindt is liefde voor de taal van de bijbel en voor de rijke liturgische traditie van de kerk. Deze taal en traditie proberen wij te verstaan en te beantwoorden in de cultuur en de maatschappij waarin wij leven. Muziek speelt in de erediensten een grote rol. In de Lutherse gemeente wordt veel en graag gemusiceerd en gezongen.

Elke zondagmorgen komt de gemeente om 10.30 uur bij elkaar voor de eredienst. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het achter het kerkgebouw gelegen gemeentecentrum.

Er is een ringleiding aanwezig voor doven en slechthorenden in onze kerk. Ook is de kerk rolstoeltoegankelijk (www.ongehinderd.nl).

 

ACTUEEL NIEUWS 100 jaar kerkgebouw

100 jaar geleden, om precies te zijn op 14 april 1918 werd het huidige kerkgebouw in gebruik genomen. Aan dit heugelijke feit zal daarom dit jaar uitgebreid aandacht worden besteed.

  • Op 15 april had de eredienst een feestelijk tintje. ’s Middags was er een concert waarin de vier (4!) orgels in ons kerkgebouw werden bespeeld. Medewerking aan dit concert verleenden Dick Troost, Erik van der Heijden en Annemieke IJzerman, harp. Het was een lust voor het oor.
  • Op zaterdag 16 juni vond een concert plaats ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Dick Troost als cantororganist van onze gemeente. Aanvang 20.00 uur
  • zaterdag 8 september was het Open Monumentendag. De kerk is geopend van 10.00 – 16.00 uur. In het kader van de viering van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw is een interessante fototentoonstelling samengesteld met informatie en beeldmateriaal over heden en verleden. De expositie toont de vele activiteiten die de afgelopen eeuw in en rond het kerkgebouw hebben plaatsgevonden.

    Ook is voor €8 de nieuwe cd ‘In Triplo’ (3 musici, 3 orgels) te koop. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het onderhoudsfonds kerkgebouw ELG Ede. Samenspel van Wim van Schaik (trompet), Erik van der Heijden (orgel) en Dick Troost (orgel) met repertoire voor onder meer twee orgels en trompet. Van harte aanbevolen!

  • Op dinsdag 2 oktober was er een Lezing over De Lutherse gemeente in Ede, schakel in een lange christelijke traditie door ds. Arie Romein. 20.00 uur in ons kerkgebouw aan de Beukenlaan.
  • Op zondag 7 oktober was er een Cantatedienst: ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw was er op zondag 7 oktober, de 19e zondag na Trinitatis, een cantatedienst. Johan Sebastian Bach componeerde voor deze zondag van het kerkelijk jaar in 1723 de cantate ‘Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen’ (BWV 48). Deze cantate ging in op de evangelielezing van deze zondag, Mattheüs 9: 1-8. Dit korte verhaal beschrijft hoe Jezus een verlamde genas met de woorden: ’Zoon , heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.’ De titel van de cantate wordt, zoals gebruikelijk, gevormd door de eerste woorden van het openingskoor. Dat betreft hier een citaat uit Romeinen 7: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes. Deze moedeloze verzuchting vormt de basis voor een weergaloos fraai maar ook zwaarmoedig muzikaal bouwwerk. De twee aria’s die de cantate rijk is , zijn opgewekt en vitaal van karakter, waarbij het bevrijdende evangelisch perspectief wenkt: lichaam en ziel worden door Jezus gered. Opvallend is dat in de cantate twee koraalverzen van twee verschillende liederen aan bod komen.  Dit Bachproject maakt tevens deel uit van het programma van Bespreek het samen.
  • Zaterdag 24 november 11.00 – 16.00 uur Ikonententoonstelling.‘s Middags zal op verschillende momenten een kleinkoor de tentoonstelling luister bijzetten met bewerkingen van psalmen uit de Renaissance en Barok. Klik hier voor meer informatie.